Administrationen af Tips & Lottomidlerne, Pulje B er overtaget af Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.

Henvendelser og ansøgninger stilles til:

IKIIN
Postboks 1029
3900 Nuuk.
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Når man spiller Tips, Lotto eller et af de mange andre spil af Dansk Tipstjeneste, som f.eks. de mange skrabespil, går overskuddet til diverse godgørende formål. Midlerne fra Dansk Tipstjeneste kaldes Tips- og Lottomidlerne og fordeles mellem 3 puljer:

  • Pulje A, hvorfra man kan søge om tilskud til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt, samt tilskud til talent- og eliteidræt. Midlerne kan søges af idrætsforeninger og fordeles af Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland
  • Pulje B, hvorfra man kan søge om tilskud til det ikke idrætslige børne- og ungearbejde.
  • Pulje C, hvorfra man kan søge om tilskud til almennyttige formål, herunder kulturelle formål, folkeoplysningsformål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål

Idrætsforeninger og de ikke idrætslige børne- og ungdomsorganisationer har mulighed for at søge om tilskud fra pulje A og B. Disse organisationer kan også søge pulje C midler til aktiviteter, der falder helt eller delvist uden for betingelserne for at få tilskud gennem pulje A og B.

Enkeltpersoner og andre organisationer kan kun søge om tilskud fra pulje C.

Bemærk: Du skal regne med, at der går mindst 4 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

Vær opmærksom på kravene om budget, regnskab og revision.

Link:

Sullissivik